Evin Tarihi


Paçacıoğlu Evi geçmişte yaylak semti olan Bağlar’da, Antep sokağının Kavaklar sokağına kavuştuğu köşe arsaya oturmuştur. Safranbolu'ya gelenler onunla ilk kez Arasna Çarşısı'nda tanışırlar. Kah bir yemenicide, kah hediyelik eşya dükkanlarında. Bir bardak ya da tabak üzerine resmedilmiştir. Bazen de bir Safranbolu Evi maketi olur yayılır dört bir yana. O yöreye özgü geleneksel ev görüntüsünün belleklerdeki prototipidir (Ref. Arkitekt dergisi - Ocak, 1997).

Evin, Paçacıoğlu Hüsnü efendi tarafından 1307 (1890) yılında yaptırıldığı belirtilmektedir. Hacı Hüsnü efendi 1335 (1916/1917) yılında, eşi Ayşe hanım ise 1936 yılında vefat etmiş, bağ evi oğulları Osman Paçacıoğlu'na intikal etmiştir.

Osman ve Fatma Paçacıoğlu ailesinin Şükran, Hüsnü ve Mustafa adlarındaki çocukları ile yaz aylarında konakladıkları ev, şehirdeki evleri satıldıktan sonra ailenin sürekli ikametgahı olmuştur.

Safranbolu'nun önemli tüccarlarından olan Osman Paçacıoğlu bunun yanında uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiş 1950-51 yıllarında Safranbolu Belediye Başkanlığı da yapmıştır. Ev aynı zamanda bu siyasi görevi vesilesiyle siyasilerin uğrak mekanı olarak da görev üstlenmiştir yıllarca.

Ev; dönem özellikleri açısından 18.yy sonu 19. yy başı geç dönem özellikleri taşıyan bir yapıdır. Karşılıklı iki cepheden orta kata ulaşan kagir merdivenler, sofa köşelerinde yer alan giriş kapılarının eyvanlardaki düzenlenmesi, iki aşamalı dolaylı oda girişlerinin yerine iki kanatlı kapılarla doğrudan odaya açılma, sofa köşelerinde ve eyvanlarda ki oda duvarlarında yer alan barok etkili çiçeklikler, üst kat eyvanlarındaki pencere formları, ön cephede yer alan yine barok etkili dairesel formlu alınlık; yapıldığı yıllardaki dönemin özelliklerini yansıtmaktadır.

F

F

F