bos
logo
logo
bos
bos
bos
bos
 
Evin Tarihi

Nereden Nereye

Evde Ne Var?

Bir Sonbahar Anısı

Paçacıoğlu Ailesi

Paçacıoğlu Bağ Evi

Geçmişte yaylak semti olan Bağlar'da; Antep sokağının Kavaklar sokağına kavuştuğu köşe arsaya oturmuştur Paçacıoğlu Evi. Ön yüzü Aslanlar'a dönük; olup biteni seyreder. Safranbolu'ya gelenler onunla ilk kez Arasna Çarşısı'nda tanışırlar. Kah bir yemenici de, kah hediyelik eşya dükkanlarında. Bir bardak üzerinde ya da tabak üzerine resmedilmiştir. Bazen bir Safranbolu Evi maketi olur yayılır dört bir yana. Deri çantanın, anahtarlığın üzerinde de o vardır. Tıpkı Gökçüoğlu Konağı, Hacı Memişler Konağı, Kaymakamlar Evi gibi. Bir simgedir Paçacıoğlu Evi. Belki bilmeden önemli bir vizyonu üstlenmiştir. O yöreye özgü geleneksel ev görüntüsünün belleklerdeki prototipidir.(ref. Arkitekt dergisi - Ocak 1997)

boş


Evin Paçacıoğlu Hüsnü efendi tarafından 1307 (1890) yılında yaptırıldığı belirtilmektedir.Hacı Hüsnü efendi 1335 (1916/1917) yılında, eşi Ayşe hanım ise 1936 yılında vefat etmiş,bağ evi oğulları Osman Paçacıoğlu'na intikal etmiştir.

Osman ve Fatma Paçacıoğlu ailesinin Şükran, Hüsnü ve Mustafa adlarındaki çocukları ile yaz aylarında konakladıkları ev, şehirdeki evleri satıldıktan sonra ailenin sürekli ikametgahı olmuştur.Safranbolu'nun önemli tüccarlarından olan Osman Paçacıoğlu bunun yanında uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiş 1950-51 yıllarında Safranbolu Belediye Başkanlığı da yapmıştır.

Paçacıoğlu Bağ Evi, düzgün sayılabilecek bir köşe parsel üzerinde; zemin kat, orta kat ve üst kattan oluşan kare planlı kübik bir kütle düzenine sahiptir. Zemin kata aynı nitelikteki çift kanatlı iki kapıdan girilir. Giriş kapıları evin sağ ve sol cephelerinde simetrik olarak yer alır.

Ev; dönem özellikleri açısından 18.yy sonu 19. yy başına tarihlenen örneklerin sonunda yapılmış geç dönem özellikleri taşıyan bir yapıdır. Ayrıca özellikleri; karşılıklı iki cepheden orta kata ulaşan kagir merdivenler, sofa köşelerinde yer alan giriş kapılarının eyvanlarda düzenlenmesi, iki aşamalı dolaylı oda girişlerinin yerine iki kanatlı kapılarla doğrudan odaya açılma, sofa köşelerinde ve eyvanlarda ki oda duvarlarında yer alan barok etkili çiçeklikler, üst kat eyvanlarındaki pencere formları, ön cephede yer alan yine barok etkili dairesel formlu alınlık; yapıldığı yıllardaki dönemin özelliklerini yansıtmaktadır.

Paçacıoğlu Evi’nin üst katı da orta sofalı merkezi bir plan düzenine sahiptir. Evin en önemli mekan öğesi Sofa'dır. Sofa eyvanları sofanın bir uzantısı olarak dört yana açılırlar. Eyvan uzantısında sedirler yer alır. Oturma, sohbet amaçlı bu sedirler, iki kenarında yer alan eyvana açılan odaların ortak mekanı gibidir.

boş


Odalar mekan düzenleri ile birer bağımsız yaşama birimi olarak düzenlenmiştir. Her odada ocak, yüklükler, dolaplar ve sedir yer alır. Dışarıya bakan iki cephede üçerli pencere düzeni ile doğa ile ilişkisi sağlanır.

Kare plan üzerine kurulan mekana, kübik perspektif etkisi kazandıran bu kararı ve modüler kütle hareketleri; Paçacıoğlu Evi'ne simgesel niteliğini kazandırmıştır.(ref. Arkitekt dergisi - Ocak 1997)

Aile iş gereği önce kışları Karabük'e daha sonra da işin tasfiyesi ile birlikte İstanbul-Pendik’e taşınmıştır. Bundan sonra ev, yazları gidilen bir mekan olarak kullanılmıştır. Ancak,Fatma Paçacıoğlu'nun 1981 yılında ani vefatından sonra ev kullanılmamaya başlanmış, Osman Paçacıoğlu'nun 1991 yılındaki vefatı ardından uzun süre bakımsız kalmıştır.

Zaman içinde varisler Şükran ve Mustafa aile evindeki hisselerini Hüsnü'ye devretmiştir. Kullanılmayan ve giderek hasarın büyümekte olduğu evi yeniden yaşanır hale getirmek için Hüsnü Paçacıoğlu uzun yıllar çaba sarfetmiş ve nihayet 2007 yılında evin restore edilmesi için girişimde bulunmuştur.

Büyüklüğünün yanında aile fertleri tarafından sürekli kullanılamıyacağı anlaşıldığından evin özel konaklama tesisi olarak hem yaşanır hale geleceği hem de Safranbolu'ya bir eser kazandırılacağı düşünülmüş ve restorasyon buna göre tasarlanmıştır. Yaklaşık dört yıllık bir çabanın ardından ev 2012 yılında hizmete açılabilecek duruma gelmiştir.

Paçacıoğlu Bağ Evi gerek mimari gerekse konumu açısından Safranbolu evlerinin önemli bir temsilcisi olarak yaşamaya devam edecektir.boş